ප්‍රෝ

ගැලපෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක්  හොයාගන්නෙ කොහොමද?

beauty by rosh foundation
​ගොඩක් අය මගෙන් අහන දෙයක් තමයි, ගැලපෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තෝරගන්නෙ කොහොමද කියල. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ඒ ගැන කියල දෙන්නම්.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Comments

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

AdvertisementCloudways Managed hosting
To Top