ගොඩක් අය මගෙන් අහන දෙයක් තමයි, ගැලපෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තෝරගන්නෙ කොහොමද කියල. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ඒ ගැන කියල දෙන්නම්.