එංගලන්තයේ, ස්කොට්ලන්තයේ, වේල්ස් හි හෝ උතුරු අයර්ලන්තයේ ඔබගේ ඉදිරි උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යාමට ඔබත් බලාපොරොත්තු වෙනවාද? එසේ නම් 2018 වසරට නිකුත් කරන ලද ටයිම්ස් උසස් අධ්‍යාපන ශ්‍රේණිගත කිරීම් (Times Higher Education University Rankings) අධ්‍යනය කොට ඔබගේ අවශ්‍යයතාවට අනුකූල හොඳම විශ්ව විද්‍යාලය තොරා ගැනීම ඔබගේ ප්‍රමුඛ කාර්‍ය්යක් වීම නොඅනුමානය.

2018 ශ්‍රේණි ගත කිරීම්වලට අනුව එක්සත් රාජධානියේ විශ්ව විද්‍යාල පහත පරිදි ආරෝහණ පිලිවෙළින් දැක්විය හැකිය.

1. ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලය (University of Oxford) 

2. කේම්බ්රිජ් විශ්ව විද්‍යාලය (University of Cambridge) 

3. ලන්ඩන් ඉම්පීරියල් විද්‍යාලය (Imperial College London) 

4. ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය (University College London) 

5. ලන්ඩන් ආර්ථික විද්‍යා හා දේශපාලන විද්‍යා විද්‍යාලය (London School of Economics and Political Science) 

6. එඩින්බරෝ විශ්ව විද්‍යාලය (University of Edinburgh) 

7. ලන්ඩන් රජුගේ විද්‍යාලය (King’s College London) 

8. මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය (University of Manchester) 

9. බ්‍රිස්ටල් විශ්ව විද්‍යාලය (University of Bristol) 

10. ග්ලාස්ගෝ විශ්ව විද්‍යාලය (University of Glasgow)